9 OK Design ออกแบบ เขียนแบบอพาร์ทเมนต์

บริการเขียนแบบพิมพ์เขียวอพาร์ทเมนต์ หอพัก คอนโดมีเนียม โรงแรม

สำหรับท่านที่มีที่ดินเปล่าที่ต้องการลงทุน ก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ หรือหอพักให้เช่า

9 OK Design

  • มีบริการรับเขียนแบบพิมพ์เขียวครบชุด สมบูรณ์ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล
  • ออกแบบ เขียนแบบ อพาร์ทเมนท์ สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ พร้อมที่จะนำไปก่อสร้าง เพื่อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • ให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ
  • ให้คำแนะนำ ในการออกแบบให้ได้จำนวนห้องพักให้เหมาะสมต่อการลงทุน
  • และให้มีความเหมาะสมกับแปลงที่ดินของท่าน
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบรูปทรง หน้าตาอาคารของท่านให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดี และตรงกับงบประมาณการก่อสร้างที่ท่านมี

    โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร มัณฑณากรที่มีประสบการณ์นับ 20 ปี พร้อมให้คำแนะนำในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ และมีใบเซ็นออกแบบของสถาปนิก และวิศวกร และทำรายการคำนวณโครงสร้าง สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จากทางราชการให้ท่าน

บริการออกแบบ เขียนแบบ อพาทเมนต์ ตั้งแต่แบบ 4 ชั้น พร้อมสร้างได้ทันที